skip to main content

Liên hệ – Contract Us

Để liên hệ với chúng tôi Hãy cẩn thận việc gửi truy vấn đến đích chính xác vì không có đảm bảo rằng thư sẽ được chuyển tiếp. Office: BẤT ĐỘNG SẢN ĐỊA THẾ...

Để liên hệ với chúng tôi
Hãy cẩn thận việc gửi truy vấn đến đích chính xác vì không có đảm bảo rằng thư sẽ được chuyển tiếp.

  • Office: BẤT ĐỘNG SẢN ĐỊA THẾ VÀNG
  • Add 1: Số 305 Tôn Thất Dương Kỵ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam
  • Add 2: Lô 7 B1-152 Khu ĐTST Nam Cầu NTP, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
  • Phone: (+84) 905 8888 90 –  (+84) 905 511 644
  • Email: info@khatvongsong.vn

 

Contract