KHÁT VỌNG SỐNG Blog

Quán cơm 2 ngàn đồng 0

Quán cơm 2 ngàn đồng

“Cả tuần nay tôi chạy xích lô không được cuốc nào. Sáng đẩy xe ra chiều đẩy về nên tiền trong túi tôi cũng gần cạn. Tôi vô quán cơm tình thương 2 ngàn...