Tagged: vì cộng đồng

Gác lại việc cá nhân 0

Gác lại việc cá nhân

40 công chức trẻ đã tình nguyện đến khám bệnh, làm đường, hỗ trợ công trình nước sạch cho người dân H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Giúp dân làm đường tại xã Thái Dương....