skip to main content

TIN MỚI

Desire of Life – Chân dung nét đẹp đời thường – The Desire Life

9:28 07/04/2020 15 ngày chia sẻ yêu thương

15 ngày chia sẻ yêu thương

Nhóm nghệ sĩ ở TP.HCM nảy ra ý tưởng 'chia sẻ yêu thương' giúp đỡ người nghèo trong 15 ngày cách ly xã hội. Và họ hợp sức đến nay đã bước qua ngày ...