Xã Hội

Tình nguyện thường được coi là một hoạt động vị tha, nơi một cá nhân hoặc nhóm cung cấp các dịch vụ không có lợi ích tài chính hoặc xã hội “để có lợi cho người khác, nhóm hoặc tổ chức” …Tình nguyện cũng nổi tiếng về sự phát triển kỹ năng và thường được dùng để quảng bá lòng tốt hay nâng cao chất lượng cuộc sống của con người